Smetanovo kvarteto

Jindřich Feld

23. 5. 1883 – 5. 10. 1953

Houslista a významný pedagog na Pražské konzervatoři. Byl žákem Otakara Ševčíka a pokračoval tedy v jeho cestě vychovat řadu houslistů vybavených virtuózní technikou a individuálním pojetím. Což se mu ve velkém množství opravdu povedlo. Jeho třídou prošlo mnoho talentovaných žáků, jejichž osud poznamenala válka, ale z výčtu těchto pár jmen je mnoho osobností: Rafael Kubelík, Ivan Kawaciuk, Jiří Bezděkovský, Nora Grumlíková, Jiří Novák, Josef Vlach, Ladislav Černý a mnoho jiných. Díky archivu fotografií Dagmar Kašparové (dceři prof. Jindřicha Felda) bylo možné web rozšířit o mnoho soukromých snímků s dalšími významnými osobnostmi.

více v diplomové práci Pavlíny Feldové (PDF, 6MB)

Všechny materiály jsou součástí osobní sbírky, kopírovat není dovoleno bez souhlasu.
Copyright (c) Dagmar Virtová