Smetanovo kvarteto

 1943 – 1989

Smetanovo kvarteto je jeden z významných souborů české komorní hudby, který získal celosvětový věhlas. Byl založen 1943, ale pod tímto názvem se objevil až o dva roky později. Svojí téměř padesátiletou činnost ukončil v červnu 1989. více

podpisy

Aktuality

12.5.2023

 Na pozvání houslisty Martina Sekyry jsem připravila tématický večer o Smetanově kvartetu ze soukromých archivů. Jednalo se jak o promítání fotografií, tak i videa včetně poslechu nahrávek. Nejednalo se o záznamy koncertů, ale naopak o střípky ze života Smetanovců mimo pódium. Publikum bylo tvořeno především pamětníky a příbuznými kvarteta. Večer byl neformální v tom, že přednášku často doplnily i vzpomínky zúčastněných. Příjemnou atmosféru doplnilo i bohaté občerstvení dodané přáteli Martina. 

21.1.2023

V Kostele sv. Vavřince na Malé Straně se uskutečnil slavnostní koncert k padesátiletému výročí Doležalova kvarteta. Setkali se zde přátelé a bývalí členové tohoto souboru. 

Houslista Bohuslav Matoušek, violoncellista Petr Hejný a klarinetistka Anna Paulová byli součástí programu z děl Antonína Dvořáka, Franze Schuberta a W. A. Mozarta. Během koncertu zavzpomínal na svého otce, zakládajícího člena Doležalova kvarteta, jeho syn Martin Doležal.  

photo: Robert Virt2.10.02.png

Více v galerii a www.dolezalquartet.com 

21.1.2023

Na YouTube se objevily další dokumenty ze života Smetanova kvarteta

https://www.youtube.com/watch?v=6rE-9txk2_w

(dokument Jaromila Jireše 1998)

https://youtu.be/watch?v=KoXAb62ox5Y

(Československý filmový týdeník 1986)

20.1.2023

Díky Richardovi a Lise Seligman vznikl v Austrálii ojedinělý filmový dokument. Je z koncertních turné z let 1957 až 1979. Jedná se o neformální okamžiky z pobytu a života mezi jejich přáteli.

https://youtu.be/EJrQ_FUFZXU


12.1.2023

Dvanáctého ledna 2023 jsme si připomněli sto let od narození původního člena Smetanova kvarteta houslisty a violisty Jaroslava Rybenského.

22.6.2022

V červnu uplynulo sto let od narození Lubomíra Kosteckého. Dětství prožil v Hrušově u Ostravy. Na housle začal hrát v sedmi letech. 

25.10.2020

Supraphon vydal unikátní soubor CD Ludwiga van Beethovena s kompletními smyčcovými kvartety. 

https://www.supraphonline.cz/album/571538-beethoven-kompletni-smyccove-kvartety

Snímek obrazovky 2020-10-26 v 18.20.50.png

18.6.2020

Český Stradivarius Přemysl Otakar Špidlen se narodil 18.6.1920. K poctě stoletého výročí se uskutečnil v pražském Mozarteu slavnostní koncert pořádaný synem Janem Baptistou Špidlenem s nemalou podporou jeho ženy a dcery. Vzpomínkové projekce fotografií a videa připomínající tento slavný houslařský rod tří generací byly doplňené vtipným komentářem s odkazem i na rodové sportovní aktivity.  Na koncertě vystoupil Pavel Šporcl s houslemi, které byly zhotoveny začátkem padesátých let pro Josefa Suka. Dále Zemlinského kvarteto, jehož primarius František Souček hrál na housle z roku 1963 model Guarneri a sekundista Petr Střížek na model Stradivarius z roku 1972. Oba nástroje byly Přemyslem Otakarem Špidlenem vytvořeny pro primaria Smetanova kvarteta Jiřího Nováka. Během večera zavzpomínal na svého "konkurenta", ale zároveň i kamaráda, houslař Karel Vávra, jehož rodina, stejně jako Špidlenovi, má dlouhou tradici několika generací. Pro velký zájem přátel rodiny Špidlenů se v tento den uskutečnily dva shodné koncerty v těsné časové návaznosti. 

12.12.2019

Ke stoletému výročí narození Antonína Kohouta se uskutečnil vzpomínkový koncert 23.11.2019 v Sále Martinů na HAMU. Účinkovalo Wihanovo kvarteto s programem typickým pro Smetanovo kvarteto. Franz Schubert Kvartetní věta c moll, Bedřich Smetana kvartet d moll č.2 a Leoš Janáček Listy důvěrné. Během večera slovem zavzpomínal prof. Ivan Štraus a Pravoslav Kohout. 

Dne 6.12.2019 se konal druhý vzpomínkový koncert v komorním sále Mozartea v Praze. Opět vystoupili žáci Smetanovců, tentokrát to mělo být Panochovo kvarteto, ale kvůli onemocnění nakonec jej nahradilo Kvarteto Martinů.

5.9.2019

Dne 5.9.2019 by se dožil pětadevadesátých narozenin Jiří Novák.

28.2.2019

Viktor Moučka, významný violoncellista, pedagog a člen Vlachova kvarteta, nás opustil během noci na 28.2.2019. Dožil se třiadevadesáti let.


Zdroj: https://www.denik.cz/hudba/zemrel-virtuoz-viktor-moucka-z-kolina-20190313.html

14.4.2018

Dne 14.4.2018 zemřel v Praze poslední člen Smetanova kvarteta violista Milan Škampa. Rozloučení se konalo v pátek 20.4.2018 v Anežském klášteře za účasti mnoha violistů i kvartetních žáků.

14.5.2016

V sobotu 14.5.2016 od 18:00 hodin se v kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení uskuteční koncert k poctě mistra houslaře Josefa Janeby a primária Smetanova kvarteta Jiřího Nováka. Violoncellista Petr Nouzovský a houslistka Dagmar Virtová uvedou Duo No.2  Bohuslava Martinů. Dále vystoupí místní smyčcový orchestr Základní umělecké školy Karla Malicha z Holic a kvarteto Precordi.

18.5.2015

Letošní rok je pro naše významná smyčcová kvarteta jubilejním. Smetanovo kvarteto vzniklo před 70. lety.  Světovým unikátem bude také čtyřicet let od vzniku první digitální nahrávky klasické hudby vytvořenou  firmou Nippon Columbia a Supraphonem spolu se Smetanovým kvartetem. Byla pořízena v červnu 1975 v kostele v Lučanech nad Nisou. Více se můžete dozvědět na tomto webu v sekci Nahrávky/mluvené slovo v archivním rozhovoru s tehdejším zvukařem Miloslavem Kulhanem.

V roce 2015 si také Wihanovci připomínají výročí své třicetileté činnosti. Koncertovali 21. dubna ve Wigmore Hall s programem Smetanův 1. kvartet, Janáčkův 2. kvartet a Beethovenův op. 59 č. 1 a v květnu jsme je mohli ještě slyšet na festivalu Dvořákova Olomouc.

Dne 21. 5. 2015 se bude konat koncert k 25. výročí Škampova kvarteta v Betlémské kapli v Praze. Na koncertě budou účinkovat i bývalí členové tohoto kvarteta. Na tomto slavnostním večeru bude přítomen i Milan Škampa. Škampovo kvarteto, které se postupně rozroste na sextet až oktet díky hostům. Na programu bude Beethovenův smyčcový kvartet f-moll op. 95 „Serioso“, Dvořákův smyčcový sextet A-Dur op. 48 a smyčcový oktet Es-Dur Op. 20 Mendelssohna- Bartholdyho.


17.8.2014

K devadesátému výročí narození primária Smetanova kvarteta Jiřího Nováka, rodáka z Horního Jelení, se v sobotu 6. září 2014 od 18.00 hodin tamtéž uskuteční v kostele Nejsvětější Trojice komorní koncert houslistky Dagmar Virtové-Novákové a violistky Dagmar Maškové z Prahy. Součástí bude i malá výstava fotografií a dokumentů. K této příležitosti byla na rodný dům primária umístěna pamětní tabule.

6.7.2014

Dne 6.7.2014 se uskutečnil již dvanáctý ročník Cyrilometodějských koncertů v Lučanech nad Nisou. Tentokrát byl věnovaný výročí narození primária Smetanova kvarteta Jiřího Nováka, pianisty Josefa Páleníčka a houslisty Alexandra Plocka. Všechny jmenované spojují Lučany nad Nisou jako místo, kde trávili svůj volný čas i dobu příprav na koncerty. Každoročně spolu s Dagmar Virtovou vystupují její hosté, tentokrát se podařilo i díky nadaci Život umělce pozvat komorní orchestr Praga Camerata. Součástí koncertu byla i malá výstava fotografií z rodinných archivů potomků jubilantů.

15.2.2014

Dne 26. února uplyne sto let od narození houslisty Alexandra Plocka. V roce 1946 se stal jedním z prvních pedagogů na pražské AMU. Mezi jeho žáky patřil mimo jiné i Josef Suk. Profesor Alexandr Plocek byl členem Českého tria spolu s klavíristou Josefem Páleníčkem, který je v roce 2014 také stoletým jubilantem. Oba spojuje stejný komorní soubor, ale i Smržovka a Lučany nad Nisou, kde trávili volný čas na svých chalupách.  

10.1.2014

Primárius Kvarteta města Prahy profesor Břetislav Novotný se narodil 10. ledna 1924 ve Vsetíně. Významné životní jubileum v tento den zahrnuje nejen jeho jmeniny, ale především devadesáté narozeniny. Připojujeme naší gratulaci a odkaz na webové stránky http://novotny-bretislav.com. Tam se dozvíte nejen o historii kvarteta a osobním životě, ale i o jeho současných aktivitách.

15.2.2013

Dnes v ranních hodinách zemřel v Praze ve spánku violoncellista a zakladatel Smetanova kvarteta profesor Antonín Kohout ve věku 93 let. Pohřeb se koná ve středu 27.2.2013 v 11 hodin ve Velké obřadní síni Strašnického krematoria.

2.12.2012

Kociánovo kvarteto oslaví 40. výročí svého trvání slavnostním koncertem v kostele Šimona a Judy dne 4. prosince 2012. Na programu zazní Dvořákův „Americký“, dva valčíky a kvintet Es dur. Více na www.fok.cz.

31.5.2012

Dne 5. června si připomínáme 90. výročí narození pana Lubomíra Kosteckého, sekundisty Smetanova kvarteta a zakladatele festivalu Mladá Praha.

18.5.2012

Vážení přátelé,

během května jsem uvedla na stránky další rozhovor, který se uskutečnil s Marií Kohoutovou (dcerou Antonína Kohouta) v autentickém prostředí zkušebny Smetanova kvarteta. Obsahuje zajímavé podrobnosti doplňující život jejího otce, ze zkoušek Smetanovců a několik zajímavostí týkajících se státních nástrojů, které tehdejší Českoslovenko pro ně zakoupilo k zapůjčení.

31.3.2012

Akademie klasické hudby vyhlásila 31. března 2012 v rámci donátorského večera pro Mezinárodní hudební festival DVOŘÁKOVA PRAHA 2012  Cenu Antonína Dvořáka. Mezi čtyřmi nominovanými umělci byl i violista Smetanova kvarteta Milan Škampa jenž hrál také na violu Ferdinanda Augusty Homolky. Tento nástroj vlastnil i Antonín Dvořák. Cenu nakonec získala světová pěvkyně Ludmila Dvořáková.

28.1.2012

V lednu 2012 zemřel Ing. Milan Kulhan. Podílel se jako zvukař na většině nahrávek Smetanova kvarteta. Více se o této spolupráci můžete dozvědět v osobním profilu s audio nahrávkou jeho vyprávění z roku 2010...

10.9.2011

10. září uplyne první smutné výročí od úmrtí  Jiřího Nováka, primária Smetanova kvarteta.

6.9.2011

Dne 10. září v 18 hodin se koná koncert v rámci festivalu Mladá Praha v lučanském kostele Navštívení Panny Marie. Vystoupí japonsko-české kvarteto Young Prague quartet ve složení:
Roman Hranička - 1. housle (CZ)
Yu Kurokawa - 2. housle (J)
Hironori Nakamura - viola (J)
Tomáš Jamník - violoncello (CZ)
Program: Janáček, Kawasaki, Martinů
Při této příležitosti se připomene osobnost pana Lubomíra Kosteckého, sekundisty Smetanova kvarteta, jemuž je tento koncert věnovaný a který stál u zrodu tohoto festivalu.
Odkazy: www.mladapraha.cz  www.lucany.cz

19. 5. 2011

Díky vážené rodině pana profesora Jindřicha Felda jsme získali unikátní materiály k této významné osobnosti. Jeho vnučka Pavlína Feldová nám laskavě poskytla svojí diplomovou práci o svém dědečkovi. Paní Dagmar Kašparová, která je dcerou pana profesora Felda, též umožnila prezentovat fotografie jeho žáků, přátel a jiné velmi zajímavé dokumenty. Naleznete zde fotografie z mládí pana profesora, jeho narozeninové setkání se svými studenty před jeho domem v Karlíně v roce 1953 a dále Jana a Rafaela Kubelíkovi, Jaroslava Kociana, Otakara Ševčíka z roku 1903. „Bývala to úžasná setkání zde v bytě, kam chodil i Tvůj tatínek na hodiny houslí ve svých čtrnácti letech“. Paní Kašparová si vybavila i jiné vzpomínky na atmosféru spojenou s touto dobou (zvukový záznam jistě uvedeme na stránkách). Tímto si můžeme připomenout výročí narození pana profesora Jindřicha Felda, které se vztahuje k 23. 5. 1883.
Další novinkou je uvedení přehledu koncertů v Čechách podle měst, data a počtů. Tento materiál zpracoval a poskytl pan Kadlec.

12.3.2011

Vážení přátelé Smetanova kvarteta,
konečně otevíráme sekci video. Díky panu Jiřímu Hubačovi z nahrávací společnosti BVA International Ltd. můžete shlédnout ukázky z DVD o činnosti Smetanova kvarteta. Natáčení se konalo v Anežském klášteře a na zámku v Libochovicích. Vybrala jsem z děl Bedřicha Smetany 1. větu Z mého života, 2. větu z d moll kvarteta a 4. větu ze sextetu A dur Antonína Dvořáka. Následuje i část zajímavého dokumentu o jednotlivých členech. Součástí originálního DVD je i film Jaromila Jireše o Smetanovcích a několik starších filmů a fotek, autentických rozhovorů a soukromých filmů točených kamerou Lubomíra Kosteckého. Podařilo se mi též nalézt obal LP desky z roku 1961, která je použitá v sekci hudební ukázka.
Věřím, že si znovu připomenete tuto neopakovatelnou atmosféru.
Vaše Dagmar Virtová

24.12.2010

Na konci prosince 2010 rozšiřujeme sekci „v tisku“ o nově objevené kritiky o sólovém provedení houslového koncertu Igora Stravinského v podání Jiřího Nováka v roce 1977.

V sekci „mluvené slovo“ uvádím rozhovor s Miloslavem Kulhanem. Jedná se u zvukového režiséra, který spolupracoval se Smetanovci na většině nahrávek pro Supraphon a japonskou společnost Nippon Columbia. Obsahem rozhovoru jsou vzpomínky o prvotní spolupráci se Smetanovci, natáčení z roku 1975 první digitální nahrávky v Lučanech nad Nisou a také o poválečném vývoji zvukové nahrávací techniky. Jedná se o člověka, který byl s kvartetem spřízněn nejen pracovně, ale byl i jejich kamarád.

Na těchto stránkách konečně zazní i krátká hudební ukázka z díla Bedřicha Smetany kvartet č. 1 e moll „Z mého života“ 2. věta Allegro moderato alla Polka. Snímek byl natočen ve studiu Domovina v roce 1962. Uvádím jej s laskavým souhlasem společnosti Supraphon.
Dále jsou přidány nové fotografie do galerie.

6.11.2010

Dnes uplynulo šedesát pět let od prvního koncertu pod jménem Smetanovo kvarteto, který pořádala Krajská rada odborů ve velkém sále Ústřední knihovny v Praze. Koncert se konal v úterý 6. 11. 1945 v půl osmé večer. Na programu zazněly oba Smetanovské kvartety a kvartet Vítězslava Nováka. Soubor byl tehdy ve složení: primárius Jaroslav Rybenský (22 let), sekund Lubomír Kostecký (23 let), cello Antonín Kohout (26 let), viola Václav Neumann (25 let).

Zde se můžete přihlásit k odběru aktualit
váš e-mail:

Galerie

Všechny materiály jsou součástí osobní sbírky, kopírovat není dovoleno bez souhlasu.
Copyright (c) Dagmar Virtová