Smetanovo kvarteto

Repertoár

Smetanovo kvarteto – snímky dle autorů

Číslo snímku: 1030 Smyčcový kvartet č. 15 a moll, op. 132 42:58
hudba Ludwig van Beethoven
I. Assai sostenuto-Allegro 9:22
II. Allegro ma non tanto 8:08
III. Molto adagio-Andante. Posvátní díkůvzdání uzdraveného Bohu; v lydické tónině. S pocitem nabývání nových sil (Canzona di ringraziamento offerta alla divinite da un guarito; in modo lidico. Sentendo nuova forza) 16:09
IV. Alla marcia. Assai vivace. Piu allegro 2:15
V. Allegro appasionato. Presto 6:48
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 28.1.1967
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 0 11 0235
(P) 1967 Supraphon


Číslo snímku: 1471 Smyčcový kvartet č. 13 B dur s Velkou fugou, op. 130 (+ op. 133) 52:31
hudba Ludwig van Beethoven
I. Adagio ma non troppo - Allegro 8:55
II. Presto 2:05
III. Andante con moto, ma non troppo 6:31
IV. Alla Danza tedesca. Allegro assai 3:20
V. Cavatina. Adagio molto espressivo 6:10
Velká fuga. Overtura-Fuga. Allegro, op. 133 15:50
VI. Finale. Allegro (dokomponované znění) 9:40
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 6.10.1965
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 6211;SV 8322
(P) 1965 Supraphon


Číslo snímku: 41298 Smyčcový kvartet č. 1 F dur, op. 18 27:50
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegro con brio 7:25
II. Adagio affettuoso ed appassionato 10:05
III. Scherzo. Allegro molto 3:35
IV. Allegro 6:35
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 31.5.1962
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5922;SV 8133
(P) 1962 Supraphon


Číslo snímku: 41299 Smyčcový kvartet č. 11 f moll, op. 95 20:15
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegro con brio 4:50
II. Allegretto ma non troppo 6:37
III. Allegro assai vivace, ma serioso 4:11
IV. Larghetto. Allegro agitato 4:35
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 7.6.1962
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5922;SV 8133
(P) 1962 Supraphon


Číslo snímku: 41373 Smyčcový kvartet C dur, op. 59, č. 3 31:15
hudba Ludwig van Beethoven
I. Introduzione. Andante con moto. Allegro vivace 10:35
II. Andante con moto quasi allegretto 9:30
III. Menuetto. Grazioso 5:05
IV. Allegro molto 6:05
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 10.4.1963
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 6010; SV 8148
(P) 1963 Supraphon


Číslo snímku: 41371 Velká fuga B dur 16:50
hudba Ludwig van Beethoven
Ouvertura. Allegro. Meno mosso e moderato. Allegro molto e con brio 16:50
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 27.1.1961
Místo nahrání: Studio Domovina a Mozarteum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5730
(P) 1961 Supraphon


Číslo snímku: 41388 Smyčcový kvartet č. 12 Es dur, op. 127 33:25
hudba Ludwig van Beethoven
I. Maestoso. Allegro 6:05
II. Adagio, ma non troppo e molto cantabile. Andante con moto. Adagio molto espressivo 14:48
III. Scherzando vivace. Presto 6:35
IV. Finale 6:00
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 3.9.1971
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 11 1151
(P) 1972 Supraphon


Číslo snímku: 41389 Smyčcový kvartet č. 16 F dur, op. 135 24:18
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegretto 6:30
II. Vivace 3:30
III. Lento assai, cantante e tranquillo 7:16
IV. Grave, ma non troppo tratto /tanto/ (Der schwer gefasste Entschluss) 7:02
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 29.11.1968
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 11 1152
(P) 1972 Supraphon


Číslo snímku: 41404 Smyčcový kvartet č. 1 F dur, op. 18 26:55
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegro con brio 7:10
II. Adagio affettuoso ed appassionato 9:45
III. Scherzo. Allegro molto 3:20
IV. Allegro 6:40
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 14.4.1977
Místo nahrání: Národní dům Žižkov
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 2731-33
(P) 1979 Supraphon


Číslo snímku: 41405 Smyčcový kvartet č. 2 G dur, op. 18 23:30
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegro 7:25
II. Adagio cantabile. Allegro. Tempo I. 5:45
III. Scherzo - Allegro 4:35
IV. Allegro molto quasi presto 5:45
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 17.6.1976
Místo nahrání: Národní dům Žižkov
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 2731-33
(P) 1979 Supraphon


Číslo snímku: 41406 Smyčcový kvartet č. 4 c moll, op. 18 24:40
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegro ma non tanto 8:50
II. Scherzo. Andante scherzoso quasi allegretto 7:40
III. Menuetto. Allegretto 3:45
IV. Allegro 4:25
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 17.6.1976
Místo nahrání: Národní dům Žižkov
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 2731-33
(P) 1979 Supraphon


Číslo snímku: 41407 Smyčcový kvartet č. 3 D dur, op. 18 20:20
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegro 4:45
II.. Andante con moto 7:15
III. Allegro 2:50
IV. Presto 5:30
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 3.6.1978
Místo nahrání: Studio Domovina
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 2731-33
(P) 1979 Supraphon


Číslo snímku: 41408 Smyčcový kvartet č. 6 B dur, op. 18 25:53
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegro con brio 5:55
II. Adagio, ma non troppo 6:55
III. Scherzo - Allegro 3:15
IV. La Malinconia, adagio - Allegretto quasi allegro - Adagio - Prestissimo 7:48
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 3.6.1978
Místo nahrání: Studio Domovina
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 2731-33
(P) 1979 Supraphon


Číslo snímku: 41409 Smyčcový kvartet č. 5 A dur, op. 18 23:50
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegro 5:10
II. Menuetto 4:55
III. Andante cantabile 8:35
IV. Allegro 5:10
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 14.4.1977
Místo nahrání: Národní dům Žižkov
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 2731-33
(P) 1979 Supraphon


Číslo snímku: 41410 Smyčcový kvartet č. 12 Es dur, op. 127 35:51
hudba Ludwig van Beethoven
I. Maestoso. Allegro 6:04
II. Adagio, ma non troppo e molto cantabile. Andante con moto. Adagio molto espressivo 15:15
III. Scherzando vivace. Presto 8:24
IV. Finale 6:08
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 13.6.1981
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3711-12
(P) 1984 Supraphon


Číslo snímku: 41411 Smyčcový kvartet č. 10 Es dur Harfový, op. 74 29:50
hudba Ludwig van Beethoven
I. Poco Adagio. Allegro 9:30
II. Adagio ma non troppo 9:08
III. Presto 4:58
IV. Allegretto con variazioni 6:14
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 20.10.1979
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3711-12
(P) 1984 Supraphon


Číslo snímku: 41412 Smyčcový kvartet č. 11 f moll, op. 95 19:27
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegro con brio 4:33
II. Allegretto ma non troppo 6:24
III. Allegro assai vivace, ma serioso 4:03
IV. Larghetto. Allegro agitato 4:27
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 13.6.1981
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3711-12
(P) 1984 Supraphon


Číslo snímku: 41413 Smyčcový kvartet č. 13 B dur s Velkou fugou, op. 130 56:19
hudba Ludwig van Beethoven
I. Adagio ma non troppo - Allegro 12:30
II. Presto 1:58
III. Andante con moto, ma non troppo 6:45
IV. Alla Danza tedesca. Allegro assai 3:15
V. Cavatina. Adagio molto espressivo 7:00
Velká fuga. Overtura-Fuga. Allegro, op. 133 14:36
VI. Finale. Allegro (dokomponované znění) 9:28
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 24.9.1982
Místo nahrání: Studio Domovina
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3609
(P) 1985 Supraphon


Číslo snímku: 41414 Smyčcový kvartet č. 15 a moll, op. 132 42:21
hudba Ludwig van Beethoven
I. Assai sostenuto-Allegro 9:14
II. Allegro ma non tanto 7:49
III. Molto adagio-Andante. Posvátní díkůvzdání uzdraveného Bohu; v lydické tónině. S pocitem nabývání nových sil (Canzona di ringraziamento offerta alla divinite da un guarito; in modo lidico. Sentendo nuova forza) 16:27
IV. Alla marcia. Assai vivace. Piu allegro 2:13
V. Allegro appasionato. Presto 6:38
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 21.12.1983
Místo nahrání: Studio Domovina
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3898
(P) 1986 Supraphon


Číslo snímku: 41397 Smyčcový kvartet č. 8 e moll (Razumovský), op. 59 č. 2 31:44
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegro 9:30
II. Molto Adagio 10:38
III. Allegretto 6:22
IV. Finale. Presto 5:14
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 20.10.1979
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3191-92
(P) 1981 Supraphon


Číslo snímku: 41398 Smyčcový kvartet č. 9 C dur (Razumovský), op. 59, č. 3 31:37
hudba Ludwig van Beethoven
I. Andante con moto. Allegro vivace 10:43
II. Andante con moto quasi Allegretto 9:35
III. Menuetto. Grazioso (att.) 5:00
IV. Allegro molto (att.) 6:19
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 20.10.1979
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3191-92
(P) 1981 Supraphon


Číslo snímku: 41400 Smyčcový kvartet č. 7 F dur, op. 59, č. 1 39:25
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegro 10:25
II. Allegretto vivace e sempre scherzando 8:35
III. Adagio molto e mesto (att.) 12:15
IV. Theme russe. Allegro (att.) 8:10
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 3.6.1978
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3191-92
(P) 1981 Supraphon


Číslo snímku: 41418 Smyčcový kvartet cis moll, op. 131 39:37
hudba Ludwig van Beethoven
I. Adagio, ma non troppo e molto espressione 7:10
II. Allegro molto vivace 3:15
III. Allegro moderato 0:52
IV. Andante, ma non troppo e molto cantabile 14:00
V. Presto 6:09
VI. Adagio quasi un poco andante 1:30
VII. Allegro 6:30
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 24.6.1984
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 4109
(P) 1987 Supraphon


Číslo snímku: 41424 Smyčcový kvartet č. 16 F dur, op. 135 23:36
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegretto 6:13
II. Vivace 3:43
III. Lento assai, cantante e tranquillo 6:32
IV. Grave, ma non troppo tratto /tanto/ (Der schwer gefasste Entschluss) 6:55
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 15.6.1985
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia Co., Ltd.)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
(P) Nevyšlo


Číslo snímku: 41425 Smyčcový kvartet č. 1 F dur /podle klavírní sonáty E dur, op. 14/, Hess 34 13:18
hudba Ludwig van Beethoven
I. Allegro moderato 6:26
II. Allegretto 3:00
III. Allegro 3:40
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 20.6.1985
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia Co., Ltd.)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: COCO 70682
(P) 1985 Nippon Columbia Co., Ltd.


Číslo snímku: 41459 Smyčcový kvartet cis moll, op. 131 39:37
hudba Ludwig van Beethoven
I. Adagio, ma non troppo e molto espressione 7:57
II. Allegro molto vivace 3:15
III. Allegro moderato 0:01
IV. Andante, ma non troppo e molto cantabile 14:31
V. Presto 0:01
VI. Adagio quasi un poco andante 0:01
VII. Allegro 13:51
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 6.11.1985
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
(P) Nevyšlo


Číslo snímku: 1475 Smyčcový kvartet č. 12 Es dur, op. 127 33:56
hudba Ludwig van Beethoven
I. Maestoso. Allegro 6:10
II. Adagio, ma non troppo e molto cantabile. Andante con moto. Adagio molto espressivo 13:59
III. Scherzando vivace. Presto 7:22
IV. Finale 6:13
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 7.4.1961
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5730
(P) 1962 Supraphon


Číslo snímku: 1488 Smyčcový kvartet č. 14 cis moll, op. 131 37:00
hudba Ludwig van Beethoven
I. Adagio ma non troppo e molto espressivo 6:01
II. Allegro molto vivace 3:11
III. Allegro moderato - Adagio 0:47
IV. Andante ma non troppo e molto cantabile - ...Allegretto 13:08
V. Presto 5:31
VI. Adagio quasi un poco andante 1:51
VII. Allegro 6:28
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 29.6.1970
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 0 11 1154
(P) 1971 Supraphon


Číslo snímku: 3377 Kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violoncello h moll, op. 115 34:00
hudba Johannes Brahms
I. Allegro 9:18
II. Adagio 10:00
III. Andantino - Presto non assai, ma con sentimento 4:33
IV. Con moto 9:16
Vladimír Říha klarinet
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 29.11.1964
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: SV 8265;DV 6149
(P) 1965 Supraphon


Číslo snímku: 83928 Vítězství lidu. Montáž na motivy výstav Vítězství lidu a Umění a socialismus 15:40
námět Kamil Dalčík
scénář Lubor Drahota
scénář Kamil Dalčík
hudba Zdeněk Liška
hudba Oldřich Flosman
hudba Bedřich Smetana
Jarmila Bezděková hovoří
Jiří Šrámek hovoří
Jiřina Švorcová recitace (2. str.)
Josef Hála klavír
Kühnův smíšený sbor (KSS)
sbormistr Pavel Kühn
Česká filharmonie
Filmový symfonický orchestr (FISYO)
řídí František Belfín
Smetanovo kvarteto
Pražské dechové kvinteto
Datum dokončení: 5.10.1973
Místo nahrání: Lucerna
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 0 89 9847
(P) 1974 Supraphon


Číslo snímku: 58345 Kvartet pro fagot a smyčcové trio č. 3 B dur, op. 40 16:01
hudba Franz Danzi
I. Allegro moderato 5:33
II. Larghetto non troppo 4:11
III. Minuetto. Allegretto 2:53
IV. Allegretto 3:24
Jiří Formáček fagot
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 8.4.1982
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3327
(P) 1983 Supraphon


Číslo snímku: 52281 Sextet pro 2 housle, 2 violy a 2 violoncella A dur - obrazový záznam 32:27
hudba Antonín Dvořák
režie filmu Jan Bonaventura
kamera Jan Osten
Marek Jerie violoncello
Christoph Schiller viola
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 31.12.1989
Místo nahrání: Klášter sv. Anežky v Praze
Původ snímku: Licence
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: BVA International s. r. o.
Původní obj. číslo: SU 7004-2
(P) 2003 Supraphon


Číslo snímku: 40828 Smyčcový kvartet č. 12 F dur Americký, op. 96 24:05
hudba Antonín Dvořák
I. Allegro ma non troppo 6:45
II. Lento 8:00
III. Molto vivace 3:40
IV. Finale. Vivace ma non troppo 4:30
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 7.6.1958
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5536
(P) 1959 Supraphon


Číslo snímku: 40832 Smyčcový kvartet č. 14 As dur, op. 105 (B. 193) 30:25
hudba Antonín Dvořák
I. Adagio ma non troppo - Allegro appassionato 7:50
II. Molto vivace 5:55
III. Lento e molto cantabile 7:15
IV. Allegro non tanto 9:25
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 30.11.1953
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DM 5271
(P) 1957 Supraphon


Číslo snímku: 40835 Kvintet pro klavír, 2 housle, violu a violoncello č. 2 A dur, op. 81 (B. 155) 31:10
hudba Antonín Dvořák
I. Allegro, ma non tanto 9:45
II. Dumka. Andante con moto 10:35
III. Scherzo - Furiant. Molto vivace 4:05
IV. Finale. Allegro 6:40
Jan Panenka klavír
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 30.11.1952
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5610
(P) 1959 Supraphon


Číslo snímku: 1531 Smyčcový kvartet č. 12 F dur Americký, op. 96 24:26
hudba Antonín Dvořák
I. Allegro ma non troppo 7:12
II. Lento 7:40
III. Molto vivace 3:46
IV. Finale. Vivace ma non troppo 5:37
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 17.9.1987
Místo nahrání: Dvořákova síň Domu umělců
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: SU 0076-2 111
(P) 1992 Supraphon


Číslo snímku: 16490 Sextet pro 2 housle, 2 violy a 2 violoncella A dur, op. 48 /B. 80/ 34:37
hudba Antonín Dvořák
I. Allegro moderato 15:25
II. Dumka. Poco allegretto 6:04
III. Furiant. Presto 4:38
IV. Finale. Tema con variazioni. Allegretto grazioso, quasi andantino 8:21
Josef Suk viola
Josef Chuchro violoncello
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 24.1.1988
Místo nahrání: Dvořákova síň Domu umělců
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 11 1469-2 131
(P) 1991 Supraphon


Číslo snímku: 16491 Kvintet pro 2 housle, 2 violy a violoncello č. 3 Es dur, op. 97 32:50
hudba Antonín Dvořák
I. Allegro non tanto 9:07
II. Allegro vivo 5:47
III. Larghetto 10:02
IV. Finale. Allegro giusto 7:44
Josef Suk viola
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 18.4.1986
Místo nahrání: Dvořákova síň Domu umělců
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia Co., Ltd.)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 11 1469-2 131
(P) 1991 Supraphon


Číslo snímku: 35422 Kvintet pro klavír, 2 housle, violu a violoncello č. 1 A dur, op. 5 (B. 28) 26:37
hudba Antonín Dvořák
I. Allegro ma non troppo 8:19
II. Andante sostenuto 8:40
III. Finale. Allegro con brio 9:31
Jan Panenka klavír
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 27.2.1988
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Columbia Music Entertainment, Inc.
Původní obj. číslo: 10 4115-1 131
(P) 1989 Supraphon


Číslo snímku: 35423 Kvintet pro klavír, 2 housle, violu a violoncello č. 2 A dur, op. 81 (B. 155) 38:39
hudba Antonín Dvořák
I. Allegro, ma non tanto 14:17
II. Dumka. Andante con moto 12:41
III. Scherzo - Furiant. Molto vivace 4:29
IV. Finale. Allegro 7:10
Jan Panenka klavír
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 28.9.1987
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Columbia Music Entertainment, Inc.
Původní obj. číslo: 10 4115-1 131
(P) 1989 Supraphon


Číslo snímku: 12608 Smyčcový kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violoncello Es dur, op. 97 (B. 180) 32:42
hudba Antonín Dvořák
I. Allegro non tanto 9:20
II. Allegro vivo 5:55
III. Larghetto 9:47
IV. Finale. Allegro giusto 7:44
Josef Suk viola (1. viola)
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 6.6.1973
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 11 1869
(P) 1973 Supraphon


Číslo snímku: 13119 Smyčcový kvartet č. 9 d moll, op. 34 (B. 75) 29:00
hudba Antonín Dvořák
I. Allegro 9:15
II. Alla polka. Allegretto scherzando 5:50
III. Adagio 9:00
IV. Finale. Poco allegro 5:00
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 23.5.1963
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 6060
(P) 1964 Supraphon


Číslo snímku: 41415 Smyčcový kvartet 21:41
hudba Petr Eben
I. Impetuoso 6:41
II. Andante 2:31
III. Con rigore. Moderato assai 6:06
IV. Drammatico 6:23
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 6.9.1983
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3377
(P) 1987 Supraphon


Číslo snímku: 41393 Smyčcový kvartet č. 4 17:10
hudba Jindřich Feld
I. Adagio 6:20
II. Allegro 3:00
III. Scherzo. Allegro molto 2:35
IV. Adagio 5:15
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 2.11.1970
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 11 0970
(P) 1971 Supraphon


Číslo snímku: 41292 Smyčcový kvartet D dur Skřivánčí, op. 64, č. 5 17:45
hudba Joseph Haydn
I. Allegro moderato 6:05
II. Adagio cantabile 5:20
III. Menuetto. Allegretto 4:20
IV. Finale. Vivace 2:10
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 15.6.1954
Místo nahrání: Studio Domovina a Mozarteum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5381
(P) 1957 Supraphon


Číslo snímku: 11016 Smyčcový kvartet B dur, op. 103 10:37
hudba Joseph Haydn
I. Andante grazioso 5:12
II. Menuetto, ma non troppo. Presto 5:25
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 23.4.1963
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 6010; SV 8148
(P) 1963 Supraphon


Číslo snímku: 72051 Malá noční rozprava. O svých oblíbených knížkách hovoří Miroslav Horníček 77:45
původní text Miroslav Horníček
hudba Francis Poulenc (1. Venkovský koncert /I. a II. věta; 11. I. věta; 19. III. věta/)
hudba Claude Debussy (Nocturna /2. Oblaka, Slavnosti/)
hudba Igor Stravinskij (Svěcení jara /3. Polibek země; 13. Veliká oběť/)
hudba+text Ernest Bryll (4. Na skle malované)
hudba+text Katarzyna Gärtner (4. Na skle malované)
hudba Bohuslav Martinů (5. Fantasia Concertante /II. věta/)
hudba Jiří Srnka (6. Měsíc nad řekou 7. Hvězdičky nad Prahou)
hudba Wolfgang Amadeus Mozart (8. Malá noční hudba /1. věta/)
hudba Claudio Monteverdi (9. Orfeo /3. dějství/)
hudba Mikis Michel Theodorakis (10. Zorba the Greek)
hudba Traditional (12. Tail Gate Stomp)
hudba Dmitrij Šostakovič (14. Klavírní kvintet, op. 57)
hudba E. Heywood (15. What Is Takes To Bring You Back)
hudba Lidová (16. La filha dan ladre, Rigaudon, Diga janeta, Romance et Pastourelle)
hudba Leoš Janáček (17. Smyčcový kvartet /1. věta/)
hudba Johann Sebastian Bach (18. Dobře temperovaný klavír)
Miroslav Horníček vypravuje
Michal Dočolomanský zpěv (Bryll-Gärtner (4))
Mikis Michel Theodorakis zpěv (10)
Zuzana Růžičková cembalo (Poulenc (1, 11, 19); Bach (18))
Aleš Bílek klavír (Martinů (5))
Milan Langer klavír (Šostakovič (14))
E. Heywood klavír (15 (a synové))
Česká filharmonie
dirigent Kurt Sanderling (Poulenc (1, 11, 19))
dirigent Karel Ančerl (Stravinskij (3, 13))
dirigent Jean Fournet (Debussy (2))
Bumerang (Bryll-Gärtner (4))
Symfonický orchestr hl.m. Prahy (FOK)
dirigent Jindřich Rohan (Martinů (5))
Filmový symfonický orchestr (FISYO)
dirigent Milivoj Uzelac (Srnka (6))
Český komorní orchestr
dirigent Josef Vlach (Mozart (8))
Camerata accademica Hamburg
dirigent J. Jürgens (Monteverdi (9))
Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka (traditional (12))
Talichovo kvarteto (Šostakovič (14))
Soubor Mount Jóia (lidová hudba (16))
Smetanovo kvarteto (Janáček (17))
Datum dokončení: 4.4.1985
Místo nahrání: studio Lucerna
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1218 4054
(P) 1986 Supraphon


Číslo snímku: 41403 Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrné 24:20
hudba Leoš Janáček
I. Andante. Con moto. Allegro 6:00
II. Adagio. Vivace 5:35
III. Moderato. Adagio. Allegro 5:45
IV. Allegro. Andante. Allegro 6:45
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 2.6.1976
Místo nahrání: Národní dům Žižkov
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 4 11 1995
(P) 1977 Supraphon


Číslo snímku: 41457 Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrné 6:00
hudba Leoš Janáček
III. Moderato. Adagio. Allegro 6:00
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 6.11.1985
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
(P) Nevyšlo


Číslo snímku: 41290 Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrné 25:00
hudba Leoš Janáček
I. Andante. Con moto. Allegro 6:15
II. Adagio. Vivace 6:00
III. Moderato. Adagio. Allegro 5:30
IV. Allegro. Andante. Allegro 7:15
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 30.9.1955
Místo nahrání: Studio Domovina a Mozarteum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5264
(P) 1957 Supraphon


Číslo snímku: 37519 Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrné 25:07
hudba Leoš Janáček
I. Andante. Con moto. Allegro 5:48
II. Adagio. Vivace 5:30
III. Moderato. Adagio. Allegro 6:10
IV. Allegro. Andante. Allegro 7:39
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 11.10.1979
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3866
(P) 1986 Supraphon


Číslo snímku: 35550 Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty 18:25
hudba Leoš Janáček
I. Adagio. Con moto 4:05
II. Con moto 5:10
III. Con moto. Vivo. Andante 3:45
IV. Con moto. Adagio. Maestoso 5:25
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 31.12.1955
Místo nahrání: Studio Domovina a Mozarteum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5264
(P) 1957 Supraphon


Číslo snímku: 1524 Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrné 23:42
hudba Leoš Janáček
I. Andante. Con moto. Allegro 5:31
II. Adagio. Vivace 5:23
III. Moderato. Adagio. Allegro 5:36
IV. Allegro. Andante. Allegro 7:01
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 30.11.1985
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Převzato
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: vv
(P) 1995 Supraphon


Číslo snímku: 1522 Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty 16:28
hudba Leoš Janáček
I. Adagio. Con moto 3:50
II. Con moto 4:00
III. Con moto. Vivo. Andante 3:30
IV. Con moto. (Adagio). Piu mosso 4:50
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 20.2.1976
Místo nahrání: Národní dům Žižkov
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 4 11 1995
(P) 1977 Supraphon


Číslo snímku: 37518 Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty 16:38
hudba Leoš Janáček
I. Adagio. Con moto 3:45
II. Con moto 4:05
III. Con moto. Vivo. Andante 3:37
IV. Con moto. Adagio. Maestoso 5:11
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 11.9.1979
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3866
(P) 1986 Supraphon


Číslo snímku: 1523 Smyčcový kvartet č. 2 (1970) 17:25
hudba Jiří Jaroch
I. Allegro ed energico 4:18
II. Larghetto molto tranquillo 8:00
III. Allegro giusto 5:00
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 10.5.1973
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 11 1611
(P) 1974 Supraphon


Číslo snímku: 51503 Smyčcový kvartet č. 2 (1970) 17:25
hudba Jiří Jaroch
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 10.5.1973
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 11 1611
(P) 1974 Supraphon


Číslo snímku: 52195 Dokumentace Smetanova kvarteta (obrazový záznam) 57:26
režie filmu Jaromil Jireš
scénář Jaromil Jireš
kamera Martin Kubala
Prolog 0:01
Geneze 0:01
Dozrávání 0:01
"My cizinou jsme bloudili..." 0:01
Epilog 0:01
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 31.1.2003
Místo nahrání: Neznámé
Původ snímku: Licence
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: BVA International s. r. o.
Původní obj. číslo: SU 7004-2
(P) 2003 Supraphon


Číslo snímku: 41391 Smyčcový kvartet č. 4 9:50
hudba Ivan Jirko
I. Andantino mosso 1:45
II. Allegro non tanto 2:35
III. Adagio 2:55
IV. Allegretto con moto 2:35
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 7.5.1973
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 11 1612
(P) 1974 Supraphon


Číslo snímku: 47290 Smyčcový kvartet č. 4 /Ad honorem J. S. Bach/ 12:05
hudba Viktor Kalabis
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 6.11.1985
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
(P) Nevyšlo


Číslo snímku: 41296 Smyčcový kvartet pro dvoje housle, violu a violoncello č. 3 21:45
hudba Jan Kapr
I. Allegro energico 6:15
II. Andante tranquillo 7:10
III. Allegro giocoso 8:10
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 19.6.1958
Místo nahrání: Studio Domovina a Mozarteum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5536
(P) 1959 Supraphon


Číslo snímku: 41417 Smyčcový kvartet č. 2 13:11
hudba Otmar Mácha
I. Allegro con gravita 5:13
II. Larghetto 4:24
III. Allegro molto 3:27
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 23.3.1986
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3377
(P) 1987 Supraphon


Číslo snímku: 13120 Smyčcový kvartet č. 4, H. 256 18:35
hudba Bohuslav Martinů
I. Allegro poco moderato 6:10
II. Allegro scherzando 3:40
III. Adagio 4:25
IV. Allegro 4:20
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 15.11.1963
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 6060
(P) 1964 Supraphon


Číslo snímku: 37152 Klavírní kvintet č. 2, H. 298 28:37
hudba Bohuslav Martinů
I. Poco allegro 7:00
II. Adagio 6:46
III. Scherzo. Poco allegretto 6:28
IV. Largo. Allegro 8:14
Josef Páleníček klavír
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 10.11.1983
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 4116
(P) 1987 Supraphon


Číslo snímku: 45509 Smyčcový kvartet č. 2 23:05
hudba Josef Matěj
I. (Passacaglia) - Larghetto 7:45
II. Vivace - Larghetto 15:20
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 23.10.1969
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 11 0970
(P) 1971 Supraphon


Číslo snímku: 37998 Oktet pro 4 housle, 2 violy, 2 violoncella Es dur, op. 20 33:48
hudba Felix Mendelssohn-Bartholdy
I. Allegro moderato ma con fuoco 15:01
II. Andante 7:41
III. Scherzo. Allegro leggierissimo 4:42
IV. Presto 6:24
Panochovo kvarteto
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 13.10.1980
Místo nahrání: Tokio /Bunka Kainan/
Původ snímku: Licence
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Nippon Columbia Co., Ltd.
Původní obj. číslo: 1111 3603
(P) 1985 Supraphon


Číslo snímku: 34220 Oktet pro smyčcové nástroje Es dur, op. 20 33:35
hudba Felix Mendelssohn-Bartholdy
I. Allegro moderato ma con fuoco 14:30
II. Andante 7:50
III. Scherzo. Allegro leggierissimo 4:50
IV. Presto 6:25
Janáčkovo kvarteto
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 7.6.1968
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 11 0426
(P) 1968 Supraphon


Číslo snímku: 1512 Smyčcový kvartet č. 15 d moll, K. 421 29:09
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro moderato 7:13
II. Andante 7:51
III. Menuetto. Allegretto 4:10
IV. Allegretto ma non troppo 9:34
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 2.3.1982
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3367
(P) 1982 Supraphon


Číslo snímku: 1518 Smyčcový kvartet č. 17 B dur Lovecký, K. 458 26:00
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro vivace assai 8:32
II. Menuetto. Moderato 4:11
III. Adagio 6:57
IV. Allegro assai 6:10
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 2.3.1982
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3367
(P) 1982 Supraphon


Číslo snímku: 10999 Smyčcový kvintet c moll, K. 406 24:41
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro 9:13
II. Andante 4:25
III. Menuetto in Canone 4:44
IV. Allegro 6:05
Josef Suk viola
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 20.6.1981
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3159
(P) 1983 Supraphon


Číslo snímku: 11000 Smyčcový kvintet Es dur, K.V. 614 25:44
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro di molto 8:18
II. Andante 7:38
III. Menuetto. Allegretto 4:18
IV. Allegro 5:15
Josef Suk viola
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 20.6.1981
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3159
(P) 1983 Supraphon


Číslo snímku: 11001 Smyčcový kvintet B dur, K. 174 28:17
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro moderato 8:26
II. Adagio 9:15
III. Menuetto ma allegro 4:09
IV. Allegro 5:57
Josef Suk viola (1. viola)
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 3.6.1983
Místo nahrání: Studio Domovina
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3991
(P) 1984 Supraphon


Číslo snímku: 11002 Smyčcový kvintet D dur, K. 593 26:50
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Larghetto. Allegro 9:22
II. Adagio 5:47
III. Menuetto. Allegretto 5:17
IV. Allegro 6:00
Josef Suk viola (1. viola)
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 3.6.1983
Místo nahrání: Studio Domovina
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3991-92
(P) 1984 Supraphon


Číslo snímku: 11003 Smyčcový kvintet g moll, K. 516 33:12
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro 10:08
II. Menuetto. Allegretto 5:01
III. Adagio ma non troppo 7:58
IV. Adagio. Allegro 10:05
Josef Suk viola (1. viola)
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 10.6.1976
Místo nahrání: Národní dům Žižkov
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3992-3
(P) 1984 Supraphon


Číslo snímku: 11004 Smyčcový kvintet C dur, K. 515 34:05
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro 10:43
II. Andante 8:24
III. Menuetto. Allegretto 6:31
IV. Allegro 8:35
Josef Suk viola (1. viola)
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 10.6.1976
Místo nahrání: Národní dům Žižkov
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3993
(P) 1984 Supraphon


Číslo snímku: 41291 Smyčcový kvartet č. 19 C dur, Disonantní, K. 465 25:45
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Adagio. Allegro 7:50
II. Andante cantabile 7:10
III. Menuetto. Allegro 5:05
IV. Allegro molto 5:35
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 11.1.1957
Místo nahrání: Studio Domovina a Mozarteum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DM 5282
(P) 1957 Supraphon


Číslo snímku: 41368 Kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violoncello A dur (Stadler-Quintet), K 581 30:18
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro 8:34
II. Larghetto 5:53
III. Menuetto 6:53
IV. Allegretto con variazioni 8:44
Vladimír Říha klarinet
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 12.7.1952
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DM 5073
(P) 1953 Supraphon


Číslo snímku: 41460 Smyčcový kvartet č. 18 A dur, K. 464 28:20
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro 6:40
II. Menuetto 5:20
III. Andante 10:40
IV. Allegro non troppo 5:40
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 23.6.1975
Místo nahrání: Chrám Navštívení Panny Marie, Lučany nad Nisou
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
(P) Nevyšlo


Číslo snímku: 41461 Smyčcový kvartet č. 19 C dur, Disonantní, K. 465 26:25
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Adagio. Allegro 8:05
II. Andante cantabile 7:25
III. Menuetto. Allegro 5:05
IV. Allegro molto 5:50
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 23.6.1975
Místo nahrání: Chrám Navštívení Panny Marie, Lučany nad Nisou
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
(P) Nevyšlo


Číslo snímku: 41462 Smyčcový kvartet č. 14 G dur, K. 387 28:50
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro vivace assai 7:30
II. Menuetto. Allegro 8:15
III. Andante cantabile 7:20
IV. Molto allegro 5:45
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 23.6.1975
Místo nahrání: Chrám Navštívení Panny Marie, Lučany nad Nisou
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
(P) Nevyšlo


Číslo snímku: 41463 Smyčcový kvartet č. 16 Es dur, K. 428 25:40
hudba Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro ma non troppo 7:00
II. Andante con moto 7:10
III. Menuetto. Allegretto 6:10
IV. Allegro vivace 5:20
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 23.6.1975
Místo nahrání: Chrám Navštívení Panny Marie, Lučany nad Nisou
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
(P) Nevyšlo


Číslo snímku: 1551 Smyčcový kvartet č. 2 D dur, op. 35 30:26
hudba Vítězslav Novák
I. Fuga (Largo mysterioso) 13:25
II. Fantasia (Allegro passionato ma non troppo presto-Quasi scherzo-Tempo del comincio. Largo misterioso) 16:56
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 28.6.1973
Místo nahrání: Československý rozhlas
Původ snímku: Převzato
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: SU 0072-2 111
(P) 1995 Supraphon


Číslo snímku: 41416 Tři epizody pro smyčcové kvarteto /Smyčcový kvartet č. 4/ 13:00
hudba Jiří Pauer
I. Con moto 4:18
II. Allegro leggiero 3:10
III. Adagio triste 5:32
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 7.9.1983
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3377
(P) 1987 Supraphon


Číslo snímku: 41390 Smyčcový kvartet č. 3 23:25
hudba Jiří Pauer
I. Lento 5:55
II. Allegro vivace 5:20
III. Adagio 6:45
IV. Prestissimo 5:25
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 7.5.1973
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 11 1611
(P) 1974 Supraphon


Číslo snímku: 41375 Smyčcový kvartet č. 1 23:15
hudba Jiří Pauer
I. Allegro vivace 8:55
II. Andante, tempo rubato 7:30
III. Allegro giocoso 7:55
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 3.11.1961
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5878
(P) 1962 Supraphon


Číslo snímku: 52282 Smetanovo kvarteto - fakta a fotografie 10:00
původní text Jiří Pilka
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 31.1.2003
Místo nahrání: Neznámé
Původ snímku: Licence
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: BVA International s. r. o.
Původní obj. číslo: SU 7004-2
(P) 2003 Supraphon


Číslo snímku: 10303 Smyčcový kvartet č. 1, op. 50 23:15
hudba Sergej Prokofjev
I. Allegro 7:50
II. Andante molto 7:15
III. Andante 8:10
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 29.9.1961
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5835
(P) 1962 Supraphon


Číslo snímku: 79392 Miliony holubiček 12:00
původní text Marie Pujmanová
hudba Václav Dobiáš (Nonet O rodné zemi)
hudba Jiří Pauer (Smyčcový kvartet č. 3)
hudba Oldřich Flosman (Sonáta pro dechový kvintet a klavír)
Světla Amortová recitace
Josef Hála klavír
České noneto (/1:35/)
Smetanovo kvarteto (/0:45/)
Dechový kvintet (/1:00/)
Datum dokončení: 29.10.1974
Místo nahrání: studio Lucerna
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 18 1756-58
(P) 1975 Supraphon


Číslo snímku: 41293 Smyčcový kvartet C dur, op.5, č. 1 15:40
hudba František Xaver Richter
I. Allegro con brio 6:15
II. Andante poco 6:05
III. Rincontro (Presto) 3:15
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 18.6.1954
Místo nahrání: Studio Domovina a Mozarteum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5381
(P) 1957 Supraphon


Číslo snímku: 38363 Hrst černého tabáku 1:12
původní text Jaroslav Seifert
hudba Bohuslav Martinů (Rondo z Dua pro housle a violoncello)
hudba Jiří Pauer (Smyčcový kvartet č. 3 - úryvek)
hudba Václav Dobiáš (Nonet O rodné zemi - úryvek)
Miroslav Doležal recitace
Josef Suk housle (0:55 (Martinů))
André Navarra violoncello (0:55 (Martinů))
Smetanovo kvarteto (0:50 (Pauer))
České noneto (0:55 (Dobiáš))
Datum dokončení: 23.9.1974
Místo nahrání: Lucerna
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 18 1756-58
(P) 1975 Supraphon


Číslo snímku: 41294 Smyčcový kvartet č. 14 d moll, Smrt a dívka, op. posth. 37:50
hudba Franz Schubert
I. Allegro 11:30
II. Andante con motto 12:50
III. Scherzo. Allegro molto 3:25
IV. Presto 10:05
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 30.9.1954
Místo nahrání: Studio Domovina a Mozarteum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5361
(P) 1957 Supraphon


Číslo snímku: 41423 Smyčcový kvintet C dur, op. 163 41:40
hudba Franz Schubert
I. Allegro ma non troppo 14:30
II. Adagio 10:00
III. Scherzo. Presto. Trio. Andante sostenuto 7:50
IV. Allegretto 9:00
Miloš Sádlo violoncello
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 21.6.1973
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Licence
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: EMI Records Ltd.
Původní obj. číslo: 1 11 2129
(P) 1976 Supraphon


Číslo snímku: 33464 Kvintet pro klavír, housle, violu, violoncello a kontrabas A dur, Pstruh, op. 114 D. 667 39:01
hudba Franz Schubert
I. Allegro vivace 13:32
II. Andante 6:58
III. Scherzo. Presto 3:54
IV. Tema con variazioni. Andantino 7:53
V. Finale. Allegro giusto 6:44
Josef Hála klavír
František Pošta kontrabas
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 15.10.1983
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia Co., Ltd.)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3600
(P) 1985 Supraphon


Číslo snímku: 33465 Kvartetní věta pro smyčcové kvarteto c moll (Allegro), op. posth. D 703 9:07
hudba Franz Schubert
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 15.10.1983
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia Co., Ltd.)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1111 3600
(P) 1985 Supraphon


Číslo snímku: 9477 Kvintet pro klavír, housle, violu, violoncello a kontrabas A dur, Pstruh, op. 114 D. 667 38:10
hudba Franz Schubert
I. Allegro vivace 9:45
II. Andante 6:55
III. Scherzo. Presto 4:40
IV. Tema con variazioni. Andantino 7:50
V. Finale. Allegro giusto 7:15
Jan Panenka klavír
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 10.6.1960
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5701
(P) 1960 Supraphon


Číslo snímku: 9478 Kvartetní věta pro smyčcové kvarteto č. 12 c moll (Allegro), op. posth. D 703 9:40
hudba Franz Schubert
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 10.6.1960
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5701
(P) 1960 Supraphon


Číslo snímku: 9479 Kvartetní věta pro smyčcové kvarteto c moll (Allegro), op. posth. D 703 7:05
hudba Franz Schubert
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 31.12.1955
Místo nahrání: Studio Domovina a Mozarteum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5361
(P) 1957 Supraphon


Číslo snímku: 9527 Kvartetní věta c moll, D 703 9:40
hudba Franz Schubert
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 10.6.1960
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5701
(P) 1960 Supraphon


Číslo snímku: 36925 Kvintet pro klavír, 2 housle, violu a violoncello Es dur, op. 44 29:28
hudba Robert Schumann
I. Allegro brillante 8:51
II. In modo d´una Marcia un poco largamente 8:37
III. Scherzo. Molto vivace 4:47
IV. Allegro ma non troppo 7:07
Jan Panenka klavír
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 4.10.1988
Místo nahrání: Rudolfinum
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia Co., Ltd.)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 11 0367-2 131
(P) 1990 Supraphon


Číslo snímku: 41464 Smyčcový kvartet č. 2 d moll 20:08
hudba Bedřich Smetana
I. Allegro. Molto moderato 5:20
II. Allegro moderato. Andante cantabile 5:36
III. Allegro non piú moderato, ma agitato e con fuoco 4:26
IV. Finale. Presto. Allegro 2:31
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 10.9.1986
Místo nahrání: Státní zámek Libochovice
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
(P) Nevyšlo


Číslo snímku: 41465 Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života 27:34
hudba Bedřich Smetana
I. Allegro vivo appassionato 7:42
II. Allegro moderato alla Polka 5:52
III. Largo sostenuto 8:07
IV. Finale-Vivace. Meno presto 6:07
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 11.10.1987
Místo nahrání: Památník nár. písemnictví
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
(P) Nevyšlo


Číslo snímku: 41458 Smyčcový kvartet č. 2 d moll 17:42
hudba Bedřich Smetana
I. Allegro. Molto moderato 5:17
II. Allegro moderato. Andante cantabile 5:22
III. Allegro non piú moderato, ma agitato e con fuoco 4:31
IV. Finale. Presto. Allegro 2:32
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 6.11.1985
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
(P) Nevyšlo


Číslo snímku: 1503 Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života 27:45
hudba Bedřich Smetana
I. Allegro vivo appassionato 7:25
II. Allegro moderato alla Polka 5:20
III. Largo sostenuto 8:45
IV. Finale-Vivace. Meno presto 5:55
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 22.3.1962
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5883; SV 8072
(P) 1963 Supraphon


Číslo snímku: 1507 Smyčcový kvartet č. 2 d moll 18:27
hudba Bedřich Smetana
I. Allegro. Molto moderato 5:27
II. Allegro moderato. Andante cantabile 5:32
III. Allegro non piú moderato, ma agitato e con fuoco 4:32
IV. Finale. Presto. Allegro 2:48
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 20.2.1976
Místo nahrání: Národní dům Žižkov
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 11 2130
(P) 1976 Supraphon


Číslo snímku: 52279 Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života - obrazový záznam 29:09
hudba Bedřich Smetana
scénář a režie filmu Adam Rezek
kamera Jiří Kadaňka
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 31.12.1989
Místo nahrání: Klášter sv. Anežky v Praze
Původ snímku: Licence
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: BVA International s. r. o.
Původní obj. číslo: SU 7004-2
(P) 2003 Supraphon


Číslo snímku: 52280 Smyčcový kvartet č. 2 d moll - obrazový záznam 18:50
hudba Bedřich Smetana
kamera Jiří Kadaňka
scénář a režie filmu Adam Rezek
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 31.12.1989
Místo nahrání: Klášter sv. Anežky v Praze
Původ snímku: Licence
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: BVA International s. r. o.
Původní obj. číslo: SU 7004-2
(P) 2003 Supraphon


Číslo snímku: 41370 Smyčcový kvartet č. 2 d moll 18:30
hudba Bedřich Smetana
I. Allegro. Molto moderato 5:25
II. Allegro moderato. Andante cantabile 5:35
III. Allegro non piú moderato, ma agitato e con fuoco 4:30
IV. Finale. Presto. Allegro 3:00
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 2.10.1950
Místo nahrání: Rokoska
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 229-31-V
(P) 1950 Supraphon


Číslo snímku: 41376 Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života 27:35
hudba Bedřich Smetana
I. Allegro vivo appassionato 7:25
II. Allegro moderato alla Polka 5:25
III. Largo sostenuto 8:45
IV. Finale-Vivace. Meno presto 6:00
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 10.9.1953
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 232-35-V;mč.82257-64
(P) 1956 Supraphon


Číslo snímku: 41387 Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života 27:55
hudba Bedřich Smetana
I. Allegro vivo appassionato 7:40
II. Allegro moderato alla Polka 5:30
III. Largo sostenuto 8:30
IV. Finale-Vivace. Meno presto 6:00
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 20.2.1976
Místo nahrání: Národní dům Žižkov
Původ snímku: Koprodukce s (Nippon Columbia)
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1 11 2130
(P) 1976 Supraphon


Číslo snímku: 41372 Smyčcový kvartet č. 2 d moll 17:50
hudba Bedřich Smetana
I. Allegro. Molto moderato 5:20
II. Allegro moderato. Andante cantabile 5:30
III. Allegro non piú moderato, ma agitato e con fuoco 4:30
IV. Finale. Presto. Allegro 2:30
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 15.3.1962
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5883;SV 8072
(P) 1963 Supraphon


Číslo snímku: 41297 Smyčcový kvartet č. 1 d moll 25:35
hudba Vladimír Sommer
I. Allegro moderato, melancolico 7:40
II. Adagio ma non troppo 11:45
III. Vivace 6:10
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 30.6.1959
Místo nahrání: Studio Domovina a Mozarteum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5636
(P) 1959 Supraphon


Číslo snímku: 1547 Smyčcový kvartet č. 1 B dur, op. 11 26:30
hudba Josef Suk
I. Allegro moderato 8:56
II. Intermezzo. Tempo di Marcia 4:20
III. Adagio, ma non troppo 8:05
IV. Allegro giocoso 5:15
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 15.10.1963
Místo nahrání: Studio Domovina
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 6045;SV 8156
(P) 1964 Supraphon


Číslo snímku: 10304 Smyčcový kvartet č. 3, op. 73 28:35
hudba Dmitrij Šostakovič
I. Allegretto 4:40
II. Moderato con moto 5:05
III. Allegro non troppo 4:05
IV. Adagio 5:25
V. Moderato 9:20
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 6.10.1961
Místo nahrání: Rudolfinum
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: DV 5835
(P) 1962 Supraphon


Číslo snímku: 84279 Má pouť životem a uměním 34:30
původní text Václav senior Vydra
hudba Bedřich Smetana (Smyčcový kvartet č. 1 e moll, Z mého života)
Martin Růžek četba
Smetanovo kvarteto
Datum dokončení: 6.1.1983
Místo nahrání: studio Lucerna
Vydavatel: Supraphon Music a.s. Práva: Supraphon Music a.s.
Původní obj. číslo: 1218 0486
(P) 1984 Supraphon

Zdroj: Supraphon

Všechny materiály jsou součástí osobní sbírky, kopírovat není dovoleno bez souhlasu.
Copyright (c) Dagmar Virtová